Informatika, oktatás - szakmai publikációim

A doktori disszertáció megírása számomra nem a tudományos fokozat megszerzése miatt volt fontos, hanem a téma miatt. A doktori iskolát 2013. szeptemberében, akkor kezdtem, amikor a 2013-as Kerettanterv kivéreztette az informatikaoktatást. 25 éves tanítási gyakorlattal, a PhD-zők átlagéletkoránál kétszer idősebben, mindent a megszokotthoz képest másképp csináltam.
A disszertáció címe: Az informatika (programozás) oktatásának módszertani kérdései. Akár neveléstudományi téma is lehetne, de én Informatika Doktori Iskolába jelentkeztem, az ELTE IK-ra. A kutatási témám a közoktatási (számítástechnika) informatika (digitális kultúra) oktatásán túl az ELTE IK és a BME VIK programozásoktatására, a programozási paradigmákra és az új oktatási paradigmákra is kiterjedt.
A doktori iskolát 3,5 év alatt végeztem el. Szándékosan húztam az időt, mert az iskola adta a lehetőséget a tanulásra. Ezt követően a disszertációm első verzióját 1,5 év alatt megírtam. Néhány dolog hiányzott belőle, de így is 200 oldal lett. Egy neveléstudományi disszertáció az informatikaoktatásáról lehet 200 oldal, de informatikatudományból 120 oldal a maximum; a programkódot, a dokumentációkat és teszteseteket a melléklet tartalmazza. Ezért az újraírt dolgozatom 120 oldalas, plusz 200 oldal a melléklet. Egybe szerkesztve, több helyen ismétlésekkel, hogy külön-külön is értelmes legyen a dolgozat is és az egyes mellékletek is.
A fokozatszerzési eljárást 2021. januárban indítottam el, bízva a COVID járvány lecsengésében, hogy élőben védhessem az értekezést. A házi védést 2021. szeptember 1-jén online, a védést 2022. szeptember 30-án hibrid formában sikerült megszervezni. A cum laude minősétés dátuma 2022.11.02. Az erről szóló oklevelet 2023.04.13-án, doktorrá avatásomon kaptam kézbe.
A disszertációm nyomtatott (hivatalos) példányai másfél évet töltöttek a Phd irodán, 2023 májusában jutottak el az ELTE könyvtárba, aminek hatására 2023.05.25-én elérhető lett az online verzió az edit.elte.hu oldalon. Ezt követően tudták javítani a doktori.hu oldalán a hivatkozást. A "doktori fokozatszerzés" projektem zárónapja 2023.06.14.

A doktori értekezés és számos publikáció megírása csak akkor lesz hasznos, ha (köz)ismertté válik, az eredmények hasznosulnak. Ezért itt összegyűjtve megtalálhatók a publikációim saját példányai. Hivatkozáshoz javaslom, az eredeti publikálási hely (cikk, konferenciakiadvány) megfelelő részének használatát, melyek az Önéletrajz oldalon, a Curriculum Vitae oldalon és a doktori értekezés bibliográfiájában is megtalálhatók.

Az informatika (programozás) oktatásának módszertani kérdései

Részletek és ami kimaradt

A prezentáció mp4 formátumban, időzített áttűnésekkel

Kapcsolódó publikációk

1. Tézis – Informatika tudomány(ok)

2. Tézis – Oktatás

Tantárgy, tanterv

Szakmódszertan

3. Tézis – Pedagógia, LAU-modell

4. Tézis – Programozás tanulása